Case Studies

7
Dynamiczny wzrost niekwestionowanego lidera polskiego rynku usług hostingowych
INWESTOR
Value4Capital
BRANŻA
Usługi dla biznesu
ROK INWESTYCJI
2012
 
SPÓŁKA

home.pl jest wiodącym dostawcą usług hostingowych oraz rejestracji domen w Polsce. Firma oferuje także liczne dodatkowe usługi (np. rozwiązania SaaS, wirtualne serwery, certyfikaty SSL) istotne dla klientów chcących skutecznie funkcjonować w internecie.  home.pl posiada ponad 300.000 klientów, głównie z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

 

Fundusz V4C zainwestował w home.pl w 2012 roku, wykupując kontrolny pakiet udziałów od trzech założycieli spółki. W czasie trwania inwestycji V4C home.pl stał się w pełni profesjonalnie zorganizowaną firmą, co przełożyło się na lepszą obsługę klienta oraz skuteczniejsze wprowadzanie nowych usług do oferty.  V4C aktywnie współpracował z zarządem w zakresie zwiększania efektywności sprzedaży, efektywności wewnętrznych procesów w organizacji oraz jakości oferty dla klientów. W rezultacie home.pl umocnił się na pozycji rynkowego lidera, zwiększając udziały rynkowe we wszystkich kluczowych segmentach działalności. Ponadto firma istotnie rozszerzyła ofertę usług poprzez wprowadzenie zupełnie nowych rozwiązań dla klientów oraz modyfikacje usług już oferowanych.

 

V4C wyszedł z inwestycji w 2015, realizując na inwestycji 3,4x zwrot (CoC), tj. 38% IRR.

WZROST
% UDZIAŁ W OBSŁUGIWANYCH DOMENACH .PL (Źródło: NASK)

GŁÓWNE CELE FINANSOWANIA

Powody dla których V4C zainwestował w home.pl to m.in.:

 

 • Pozycja lidera - home.pl to wiodący gracz na rynku rejestracji domen (24% udział w rynku .pl w momencie inwestycji V4C, 34% w momencie wyjścia V4C), oraz największy dostawca hostingu współdzielonego w Polsce.  Ponadto home.pl jest największym graczem (wartościowo) w Polsce w prawie wszystkich kategoriach oferowanych usług.
 • Działalność na atrakcyjnym, rosnącym rynku. Globalny wzrost wykorzystania outsourcingu IT oraz rozwiązań IT w chmurze w połączeniu z relatywnie niską prędkością i niewielką penetracją usług dostępu do internetu szerokopasmowego oraz niewielkim stopniem wykorzystania outsourcingu w IT w Polsce sprawiają że usługi związane z internetem mają na naszym rynku bardzo dobre perspektywy w średnim i długim horyzoncie czasu. Ze względu na wielkość polskiego rynku jest on szczególnie atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów strategicznych.
 • Konsolidacja. Rynek na którym działa home.pl oferuje znaczny potencjał w zakresie konsolidacji. Wielu mniejszych graczy posiada lojalnych klientów i dobre wyniki finansowe; brakuje im jednak odpowiedniej skali i zasobów by rosnąć i skutecznie monetyzować bazę swoich klientów.
 • Business model odporny na dekoniunkturę. Usługi hostingu i rejestracji domen są kluczowe dla każdego biznesu. Od swojego powstania home.pl konsekwentnie budował i powiększał bazę swoich klientów, związanych ze spółką umowami rozliczanymi w formule przedpłaconego abonamentu, bez ryzyka koncentracji sprzedaży, z bardzo niskim wskaźnikiem odejść klientów (churn) i wysokim poziomem satysfakcji klientów z usług. W efekcie przepływy finansowe w firmie są stabilne a wyniki finansowe przewidywalne i odporne na okresy krótkoterminowej dekoniunktury w gospodarce.
 • Dobra perspektywa wyjścia z inwestycji. Rynek M&A w branży hostingowej jest aktywny i uczestniczą w nim zarówno inwestorzy finansowi jak i branżowi. Czynnik ten upewniał nas, że proces sprzedaży home.pl przez V4C będzie konkurencyjny.
OSIĄGNIĘCIA SPÓŁKI
 • Wzrost ilości domen .pl zarejestrowanych przez home.pl o 40% oraz domen .eu o 55%
 • Wzrost przychodów o 54% i EBITDA o 63% na przestrzeni czterech lat
 • Wprowadzenie atrakcyjnych usług opartych o chmurę, pozwalających klientom z segmentu MŚP konkurować z większymi graczami
63% wzrost EBITDA
54% wzrost przychodów
WARTOŚĆ DODANA FUNDUSZU PE/VC
 • Przekazanie zarządowi inicjatywy w zakresie rozszerzenia oferty usług oferowanych klientom
 • Wprowadzenie najwyższej klasy standardów w zakresie corporate governance i raportowania
 • Akwizycja konkurenta dla zwiększenia skali działalności i dalszego wzmocnienia pozycji rynkowej spółki
 • Scentralizowanie działalności w nowoczesnej siedzibie i poprawa standardów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi celem skuteczniejszego pozyskiwania i utrzymania utalentowanych pracowników
 • Poprawa wielu operacyjnych aspektów działalności home.pl, dzięki czemu na wyjściu z inwestycji poziom rentowności spółki przewyższał poziomy osiągane przez wiodących graczy międzynarodowych

Wróć