Członkowie

Do PSIK należy 53 członków zwyczajnych - przedstawicieli firm zarządzających funduszami venture capital i 64 członków wspierających - firm doradczych działających na rzecz sektora.

Członkowie zwyczajni:

  • Zarządzają funduszami o łącznej wartości ponad 14 mld euro na inwestycje w Polsce i regionie
  • Dotychczas zainwestowali ponad 5.6 mld euro w przeszło 1000 polskich spółek
  • Obecnie mają w swoich portfelach ponad 300 spółek w Polsce 

Członkowie wspierający:

  • To wiodące firmy konsultingowe i prawnicze w Polsce
  • To doświadczeniu eksperci w sprawach inwestycji VC
  • To wiarygodni, sprawdzeni doradcy