Doradcy i banki

Członkami wspierającymi PSIK są następujące firmy: