Książki

Sobańska-Helman K., Sieradzan P.

Inwestycje private equity/venture capital

Wydawnictwo Key Text, wydanie drugie, zmienione, 2013
http://www.keytext.com.pl/?isbn=9788387251260

Klonowski D.

Private Equity in Emerging Markets. The New Frontiers of International Finance

Palgrave Macmillan, 2012
http://us.macmillan.com/privateequityinemergingmarkets/DarekKlonowski

Klonowski D.

Private equity in Poland: Winning leadership in emerging markets

Wydawnictwo Palgrave Macmillan, 2011
http://us.macmillan.com/privateequityinpoland/DarekKlonowski

Zasępa P.

Venture captal - sposoby dezinwestycji

Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2010
www.cedewu.pl

Klonowski D.

The Venture Capital Investment Process

Wydawnictwo Palgrave Macmillan, 2010
http://us.macmillan.com/theventurecapitalinvestmentprocess

Świderska J.

Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008
http://ksiegarnia.difin.pl/

Panfil M.

Fundusze Private Equity. Wpływ na wartość spółki

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005
http://ksiegarnia.difin.pl/

[pobierz]
Grzywacz J., Okońska A.

Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw

Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005

Central and Eastern Europe Success Stories

EVCA, Bruksela 2004

[pobierz]
Sobańska K., Sieradzan P.

Inwestycje private equity / venture capital

Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2004
http://www.private-equity.biz.pl

Kornasiewicz A.

Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce

Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2004