Pro Bono

Komitet PSIK ds. Filantropii Przedsiębiorczej powstał w 2011 roku by promować działalność pro bono wśród zarządzających funduszami private equity/venture capital.

Komitet będzie propagować projekty edukacyjne i inne inicjatywy charytatywne wśród członków i umożliwiać w nich udział.

Komitetowi PSIK ds. Filantropii Przedsiębiorczej przewodniczą:

 

Prezentacja programu Venture Philanthropy PSIK


Relacja ze spotkania z Piotrem Pawłowskim, prezesem Fundacji Integracja