Program PSIK Social Business Accelerator

Program PSIK Social Business Accelerator (SBA) został zainicjowany przez Komitet ds. Filantropii Przedsiębiorczej PSIK we współpracy z Ashoką w 2011 roku w odpowiedzi na rosnące potrzeby organizacji społecznych w zakresie rozwoju kompetencji biznesowych oraz zarządzania efektywnością działania.

Ideą programu jest transfer wiedzy i kompetencji biznesowych pomiędzy członkami PSIK - menedżerami zarządzającymi funduszami private equity/venture capital, a  liderami wiodących organizacji społecznych w Polsce. Organizacje społeczne, dzięki temu wsparciu, mogą zwiększać skuteczność i zakres oddziaływania społecznego.

We wrześniu 2016 została uruchomiona piąta edycja programu.

Raporty z poprzednich edycji programu „PSIK Social Business Accelerator”:

  • Raport z pierwszej edycji programu [pobierz]
  • Raport z drugiej edycji programu [pobierz]
  • Raport z trzeciej edycji programu [pobierz]
  • Raport z czwartej edycji programu [pobierz]